Jesteś tutaj

Komunikat NIO-PIB - Opieka Koordynowana

KOMUNIKAT

Szanowni Pacjenci,

poniżej przedstawiamy zasady przydzielania koordynatora pacjenta onkologicznego w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie,  Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

Rola koordynatora

Rolą koordynatora jest zapewnienie pacjentowi wsparcia informacyjnego, administracyjnego i organizacyjnego oraz właściwego przepływu informacji na wszystkich etapach ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej.

Koordynator uczestniczy w następujących etapach ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej:

  • diagnostyka,
  • przygotowanie do konsylium,
  • organizacja i przeprowadzenie konsylium wielodyscyplinarnego,
  • proces terapeutyczny – leczenie,
  • zakończenie leczenia i skierowanie pacjenta do nadzoru/kontroli po leczeniu ( z ang. follow up)

 
Sposób przydzielania koordynatora

Decyzję o konieczności przydzielenia koordynatora podejmuje personel medyczny w gabinecie lekarskim.
Koordynator zostanie przydzielony przez koordynatora wiodącego.

Tryb informowania pacjenta o przydzieleniu koordynatora

Pacjent zostanie poinformowany o przydzieleniu  koordynatora podczas wizyty przez personel medyczny lub środkami komunikacji elektronicznej wraz
z podaniem pacjentowi danych kontaktowych koordynatora (imię, nazwisko, nr telefonu służbowego, adres poczty elektronicznej).
 
Możliwości kontaktu z koordynatorem

Bezpośredni kontakt telefoniczny z koordynatorem możliwy jest w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:35, po godzinie 14.35 do godz. 18.00 można kontaktować się z Call Center (https://gliwice.nio.gov.pl/ – Asystent Pacjenta) lub pod numerem telefonu: 32 278 88 88

Kontakt środkami komunikacji elektronicznej ( e-mail).

W sytuacji jeśli wymagana jest wcześniejsza wizyta onkologiczna pacjent (osoba upoważniona lub osoba bliska, inna) zgłasza ten fakt  bezpośrednio koordynatorowi lub poprzez Call Center.