Jesteś tutaj

Kolejny projekt badawczy otrzyma dofinansowanie NCN

Kolejny projekt badawczy otrzyma dofinansowanie NCN
 
Decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki Nr DEC-2023/49/B/NZ5/02838 przyznany został grant badawczy w wysokości 1 998 290,00 zł na realizację projektu naukowego zatytułowanego:
Ocena niejednorodności molekularnej raka jajnika z wykorzystaniem metabolomiki opartej o NMR, przestrzennej transkryptomiki oraz profilowania biomarkerów metabolicznych w tkance guza, płynie puchlinowym i surowicy.

Kierownikiem projektu jest Prof. dr hab. Maria Sokół z Zakładu Fizyki Medycznej naszego Instytutu.

Jest to 4-letni projekt, który będzie realizowany przez fizyków, biologów i histopatologów z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Gliwicach, oraz ginekologów z Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Badaniom metabolomicznym poddane zostaną próbki surowicy krwi, tkanek i płynu puchlinowego pobrane od pacjentek z rakiem jajnika oraz linie komórkowe raka jajnika i linie fibroblastów (komórki podścieliska guza) hodowane in vitro. Preparaty histologiczne raka jajnika będą również analizowane pod kątem różnic w ekspresji genów metodą przestrzennego sekwencjonowania z użyciem platformy VISIUM Spatial Gene Expression. Zidentyfikowane różnice metabolomiczne i transkryptomiczne posłużą do poszukiwań potencjalnych biomarkerów diagnostycznych i prognostycznych raka jajnika.