Jesteś tutaj

„1000 Transplantacji Szpiku i 2 Transplantacje Twarzy w Gliwicach” Spotkanie Pacjentów i Konferencja - 5 października 2015 r.

Z przyjemnością chcemy Państwa poinformować, iż w Klinice Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Instytutu Onkologii w Gliwicach od kwietnia 2009 roku przeprowadzonych zostało ponad 1000 zabiegów auto- i allotransplantacji komórek krwiotwórczych. Fakt ten niezmiernie nas cieszy, dlatego pragniemy celebrować to radosne wydarzenie z naszymi pacjentami oraz opiekującymi się nimi lekarzami. W związku z powyższym, w dniu 5 października 2015 r. o godzinie 11.00 w Auli im. J. Święckiego Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach odbędzie się Spotkanie Pacjentów i Konferencja pn. „1000 Transplantacji Szpiku i 2 Transplantacje Twarzy w Gliwicach”. Jest to również dla nas okazja do przedstawienia aktualnych zaleceń kwalifikacji do transplantacji oraz omówienia problemów związanych z opieką około- i potransplantacyjną. Wierzymy, że spotkanie to przysłuży się popularyzacji metod transplantacji jako form leczenia niezbędnych we współczesnej medycynie. Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych osób, ale przede wszystkim pacjentów i ich rodzin oraz lekarzy. Spotkanie z pacjentami i możliwość swobodnej wymiany doświadczeń jest dla lekarzy nieocenionym źródłem satysfakcji, wiedzy i motywacji do dalszej pracy. Wierzymy, ponadto, że Spotkanie i Konferencja przysłużą się popularyzacji transplantacji komórek krwiotwórczych jako metody leczenia niezbędnej we współczesnej medycynie.
 
Program:
 
11:00-11:05
Otwarcie konferencji (Prof. Bogusław Maciejewski)
 
11:05-11:15
Historia i bieżąca działalność Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w COI – Gliwice (Prof. Sebastian Giebel)
 
11:15-11:30
Wystąpienia przedstawicieli władz i zaproszonych gości
 
11:30-11:40
Wystąpienia pacjentów
 
11:40-12:00
Doświadczenia własne w allogenicznych transplantacjach twarzy (Prof. Adam Maciejewski)
 
Lunch
 
13:00-15:00
Transplantacja komórek krwiotwórczych w dobie leków ukierunkowanych na cele molekularne
 
Sesja 1
„Pomosty” do transplantacji u pacjentów z opornymi/nawrotowymi białaczkami i chłoniakami
Brentuximab vedotin w leczeniu chorych na chłoniaka Hodgkina– jak, kiedy i u kogo?(Prof. Jerzy Hołowiecki)
Gemcytabina, bendamustyna, deksametazon (GBD) w leczeniu opornych i nawrotowych postaci chłoniaka Hodgkina. Doświadczenia PLRG (dr Włodzimierz Mendrek)
Nowe przeciwciała monoklonalne u chorych na nowotwory z linii limfocytów B(Prof. Sebastian Giebel)
 
Sesja 2
Leczenie w okresie okołotransplantacyjnym
Wskazania do stosowania globuliny antytymocytarnej w przygotowaniu do alloHSCT(dr Tomasz Czerw)
 
Sesja 3
Zapobieganie nawrotom po transplantacji
Leczenie podtrzymujące po autoHSCT u chorych na szpiczaka plazmocytowego(dr hab. Sebastian Grosicki)
 
Dyskusja panelowa: Planowanie długofalowej opieki u chorych po transplantacji komórek krwiotwórczych (moderator: Prof. Jerzy Hołowiecki)