Jesteś tutaj

Zaproszenie na szkolenie operatora akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii typu S-A

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień: operatora akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii typu S-A,
organizowanym w dniach 23-24 wrzesień 2023 r. przez Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach.
Koszt szkolenia wynosi 600 zł. Prosimy o przesłanie informacji dotyczących osób chętnych do udziału w szkoleniu poprzez uzupełnienie zgłoszenia dla każdego uczestnika (załącznik nr 1) oraz przesłanie na adres: ochrona.radiologiczna@gliwice.nio.gov.pl
Egzamin realizowany przez Państwową Agencję Atomistyki odbędzie się w dniach 04.10.2023 r. oraz 05.10.2023 r. Koszt egzaminu należy uregulować we własnym zakresie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz. U. 2021, poz. 765).