Jesteś tutaj

DO/DZ-381-9-6/24

Typ: 
Usługi
Data ogłoszenia: 
15/04/2024
Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia są czynności poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im.  Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach
Tryb postępowania: 
Konkurs na świadczenia zdrowotne  
Wartość szacunkowa: 
Konkursy ofert
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel.:  (+32) 278 91 96, 


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Uwaga !
Zmianie ulega termin  składania i otwarcia ofert z, w przypadku składania ofert,  25.04.2024r godzina 9:00 na 26.04.2024 godzina 13.00 oraz w przypadku otwarcia ofert,  z 25.04.2024r godzina 10:00 na 26.04.2024 godzina 13.30

Informacja o wyborze oferty: