Jesteś tutaj

DO/DZ-381-9-5/24

Typ: 
Dostawy
Data ogłoszenia: 
27/02/2024
Przedmiot zamówienia: 
Postępowanie konkursowe dotyczy udzielenia zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanie badań konsultacyjnych immunohematologicznych w trybie rutynowym i na cito oraz badań immunogenetycznych układu HLA
Tryb postępowania: 
konkurs  
Wartość szacunkowa: 
Konkursy ofert
Status: 
Zakończone

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


tel: (+32) 278 84 01,
( +32) 278 91 98 , (+32) 278 91 96, (+32) 278 91 19,
(+32) 278 91 16, (+32) 278 91 17, (+32) 278 91 93


e-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Opis przedmiotu konkursu zawarty jest w dokumentach konkursowych tj. WKO wraz z załącznikami

Informacja o wyborze oferty: