Jesteś tutaj

XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych - 22-24 września w NIO-PIB Gliwice

Biolodzy, radioterapeuci, chemicy i fizycy spotkają się w Gliwicach na XIX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych
 
Po raz pierwszy w 55-letniej historii Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie (PTBR) jego zjazd odbędzie się w Gliwicach. Miejscem obrad naukowców zajmujących się działaniem promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego na materię będzie gliwicki oddział Narodowego Instytutu Onkologii. XIX Zjazd PTBR odbędzie się w dniach 22-24 września.
 
Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie powstało w 1967 roku. W jego strukturze działa pięć oddziałów terenowych: krakowski, warszawski, łódzki, świętokrzyski oraz – od 2011 roku – śląski. Co trzy lata PTBR organizuje zjazdy połączone z konferencją naukową, podczas której omawiane są tematy związane z postępami szeroko pojętych badań radiacyjnych w Polsce. Przyznawane są medale im. Marii Skłodowskiej-Curie, patronki PTBR – za zasługi w dziedzinie badań radiacyjnych w kraju oraz indywidualne lub zespołowe nagrody i wyróżnienia za najlepsze prace naukowe w dziedzinie promieniowania jonizującego i niejonizującego.

W tym roku medalem im. Marii Skłodowskiej-Curie uhonorowani zostaną dwaj amerykańscy naukowcy – dr Gordon L. Hugo z University of Notre Dame (w dziedzinie chemii radiacyjnej) i prof. Michael Joiner z Wayne State University School of Medicine w Detroit (w dziedzinie radiobiologii i radioterapii) oraz dwaj polscy naukowcy – prof. Bogusław Maciejewski z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach (radiobiologia i radioterapia) i prof. Bronisław Marciniak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (chemia radiacyjna). 

- Najbliższy, XIX Zjazd PTBR przygotowany zostanie po raz pierwszy przez Śląski Oddział PTBR z siedzibą w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym w Gliwicach i przy współpracy gliwickiego Instytutu. Mamy nadzieję, że wydarzenie to stanie się owocnym i twórczym spotkaniem naukowym w gronie najlepszych specjalistów, okazją do wymiany doświadczeń i inspiracji w zakresie wykorzystania promieniowania w medycynie, energetyce, przemyśle i innych dziedzinach, w zakresie badania mechanizmów i skutków działania promieniowania oraz ochrony radiologicznej. Stworzy również możliwości nawiązania nowych i ugruntowania dotychczasowych form współpracy, służąc integracji środowisk zaangażowanych w badania radiacyjne. Pozwoli również na promocję osiągnięć regionu śląskiego, jego kultury, zwyczajów i gościnności – mówi prof. dr hab. Marek Zmyślony, prezes Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych.

PTBR skupia naukowców z dziedziny radioterapii, radiobiologii, chemii radiacyjnej i fotochemii, higieny radiacyjnej oraz bioelektromagnetyzmu i ochrony przed promieniowaniem niejonizującym. – W XIX Zjeździe Towarzystwa weźmie udział około 90 biologów, radioterapeutów, chemików i fizyków z całego kraju– zapowiadają organizatorzy ze Śląskiego Oddziału PTBR.

W programie Zjazdu przewidziano m.in. wykłady laureatów medalu im. Marii Skłodowskiej-Curie (jako jedyne zostaną wygłoszone w języku angielskim) oraz sześć sesji poświęconych radioterapii i radiobiologii, chemii radiacyjnej, polu elektromagnetycznemu oraz ochronie radiologicznej i promieniowaniu w środowisku. Prelegentami będą najlepsi eksperci w tych dziedzinach.

Patronat Honorowy nad XIX Zjazdem Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych objęli: Marszałek Województwa Śląskiego, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, Rektor Politechniki Śląskiej, Wojewoda Śląski oraz Prezydent Miasta Gliwice. Patronami medialnymi tego wydarzenia są: TVP Katowice, Polskie Radio Katowice, TV Zabrze, RynekZdrowia.pl i Postępy Techniki Jądrowej.
 
Więcej informacji na temat Zjazdu PTBR udzieli dr hab. Dorota Gabryś, przewodnicząca Śląskiego Oddziału PTBR: tel. 784 067 548, e-mail: dorota.gabrys@io.gliwice.pl

Galeria: