Jesteś tutaj

Wyniki wyborów partnerów do projektu konsorcjum-H2H II

W wyniku dokonanej oceny zgłoszeń, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 31 marca 2023 r., o naborze Partnera konsorcjum tworzonego w celu opracowania i realizacji niekomercyjnego badania klinicznego lub eksperymentu badawczego w ramach konkursu ABM/2023/1 pod roboczym tytułem „Porównanie ablacji guzów neuroendokrynnych trzustki pod kontrolą EUS metodą RFA i przy użyciu etanolu - randomizowane wieloośrodkowe badanie” opublikowane przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach, do udziału w projekcie w roli

Partnera/Konsorcjanta zakwalifikowano następujące podmioty:
  1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im F. Chopina w Rzeszowie
  2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Podpisanie umowy konsorcjum jest planowane do 15 maja 2023 r. 

Skan protokołu: Protokół z wyboru partnerów_konsorcjum-H2H_II