Jesteś tutaj

Wyniki naboru konsorcjanta - Epidemiologia Onkologia oraz Serca i układu sercowo-naczyniowego

W wyniku dokonanej oceny zgłoszonych formularzy, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 07 sierpnia 2023 r., o naborze Konsorcjanta tworzonego w celu realizacji projektu na badania epidemiologiczne dotyczące wielochorobowości, który będzie miał status niekomercyjnego badania epidemiologicznego (zgodnie z zapisami regulaminu konkursu) - Epidemiologia Onkologia oraz Serca i układu sercowo-naczyniowego w ramach konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych (konkurs numer ABM/2023/3) uprzejmie informujemy, iż do udziału w projekcie w roli Konsorcjantów zakwalifikowano:
 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kielcach, ul. Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce (data wpływu: 16 sierpień 2023 r. o godz. 14:30) – Oferta nr 1;
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. Marii Curie Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze (data wpływu: 22 sierpnia 2023 r. o godz. 11:22) – Oferta nr 2;
Planuje się podpisanie umowy Konsorcjum do dnia 11 września 2023 r. 

Skan protokół z wyboru Konsorcjanta: Protokół z wyboru Konsorcjanta