Jesteś tutaj

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Hanny Grzbiela

Szanowni Państwo,
 
Zapraszam do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy  doktorskiej lek. Hanny Grzbieli, która odbędzie się w dniu 24.10.2022 roku o godz.12.00  w Audytorium im. J. Święckiego, Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddział 
w Gliwicach.
 
Tytuł rozprawy doktorskiej:
"Możliwość deeskalacji dawki w leczeniu chorych na oponiaki wewnątrzczaszkowe z zastosowanej zrobotyzowanej radioterapii stereotaktycznej"
 
Promotor :     Prof. dr hab. Rafał Tarnawski
Recenzenci:  Prof. dr hab. Piotr Milecki
                      Prof. dr hab. Roman Makarewicz
 
 
Odbiór obrony będzie można uzyskać za pośrednictwem komputera, używając poniższego linka:
 
https://youtu.be/aEWS5J74QNQ