Jesteś tutaj

Infrastruktura i środowisko projekt 2


W ramach  Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 12.2. Inwestycja w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach (koordynator projektu) realizuje projekt pt. "Poprawa jakości i efektywności diagnostyki onkologicznej w Polsce poprzez wymianę aparatury obrazowej w medycynie nuklearnej".

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 znajdują się na stronie:  www.pois.gov.pl.