Jesteś tutaj

Sprostowanie do komunikatu prasowego dot. sporu zbiorowego z ZZ Lekarzy „Kontra”, opublikowanego 10 lipca 2023 r.

Sprostowanie do komunikatu prasowego dot. sporu zbiorowego z ZZ Lekarzy „Kontra”, opublikowanego 10 lipca 2023 r.

Akapit „Związek Zawodowy Lekarzy „Kontra” domaga się także wprowadzenia jednolitego systemu premiowania lekarzy wykonujących procedury medyczne, zapewnienia dla wszystkich pracowników Instytutu bezpłatnego parkingu i abonamentów obiadowych w preferencyjnych cenach, obligatoryjnej zapłaty za czas wolny od pracy po zakończeniu lekarskiego dyżuru medycznego oraz zwolnienia lekarzy z obowiązku udzielania pomocy medycznej pacjentom zgłaszającym się do Instytutu na badania i konsultacje, jak również osobom towarzyszącym lub odwiedzającym”

powinien brzmieć:

„Związek Zawodowy Lekarzy „Kontra” domaga się także wprowadzenia jednolitego systemu premiowania lekarzy wykonujących procedury medyczne, zapewnienia dla wszystkich pracowników Instytutu bezpłatnego parkingu i abonamentów obiadowych w preferencyjnych cenach, obligatoryjnej zapłaty za czas wolny od pracy po zakończeniu lekarskiego dyżuru medycznego oraz odwołania zarządzenia nr 9/2022 Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach dotyczącego udzielania pomocy pacjentom zgłaszającym się do zakładów diagnostycznych, osobom towarzyszącym, osobom odwiedzającym, pracownikom firm zewnętrznych i innym osobom znajdującym się w otoczeniu Instytutu”.