Jesteś tutaj

Dział Projektów Naukowo-Badawczych

Kierownik Działu Projektów Naukowo-Badawczych
mgr inż. Barbara Jarzębska

 

tel.: 32 278 96 86 
e-mail: barbara.jarzebska@io.gliwice.pl
 
Do zadań Działu Projektów Naukowo-Badawczych należy:
  • pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji na temat możliwości finansowania działalności naukowej Oddziału Instytutu w Gliwicach z różnych źródeł publicznych (krajowych i międzynarodowych),
  • wsparcie formalne przy aplikowaniu o środki,
  • doradztwo i szkolenia dla pracowników w zakresie aplikowania i realizacji projektów,
  • monitoring w zakresie prawidłowości realizacji projektów,
  • prowadzenie rejestru realizowanych przez Oddział Instytutu w Gliwicach projektów oraz sprawozdawczość w tym zakresie,
  • monitorowanie i kontrola bieżącej realizacji projektów, kosztów realizacji projektów w celu ustalenia ich kwalifikowalności oraz zgodności z budżetem projektu,
  • weryfikacja poprawności wniosków dotyczących zamówień na cele naukowe,
  • monitoring zachowywania trwałości projektów zgodnie z wytycznymi,
  • wdrażanie standardów, procedur i dobrych praktyk dotyczących zarzadzania projektem wśród pracowników realizujących projekty,
  • uczestnictwo w pracach związanych z przyznaniem wyróżnienia HR Excellence in Research.