Jesteś tutaj

Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów
Kierownik
dr hab. n. med. Tomasz Cichoń

 

 


tel. (32) 278 97 52
e-mail:
tomasz.cichon@io.gliwice.pl 
www: http://cdnio.io.gliwice.plSekretariat:
Beata Bęben
tel. (32) 278 97 52, faks: (32) 278 98 40
e-mail: Beata.Beben@io.gliwice.pl

 


Badania naukowe w obszarze biologii nowotworów prowadzone są w Gliwickim oddziale Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie od roku 1950, kiedy pod kierunkiem prof. Kazimierza Duxa utworzony został Zakład Biopatologii Nowotworów, przekształcony następnie w Zakład Biologii Nowotworów kierowany przez długie lata przez prof. Mieczysława Chorążego. W latach 1997-2010 Dział Badawczy Centrum Onkologii tworzony był przez trzy zakłady: Zakład Biologii Molekularnej (kierowany przez prof. Stanisława Szalę), Zakład Biologii Nowotworów (kierowany przez prof. Zdzisława Krawczyka) oraz Zakład Radiobiologii Doświadczalnej i Klinicznej (kierowany przez prof. Joannę Rzeszowską-Wolny). W roku 2004 Dział Badawczy Centrum Onkologii (jako jeden z dwu ośrodków prowadzących badania w zakresie onkologii) uzyskał status Centrum Doskonałości, nadany przez Ministra Nauki i Informatyzacji. W roku 2010 struktura Działu Badawczego uległa przekształceniu, a w miejsce trzech zakładów powstało Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów (CBT).

Tematyka badawcza.
Działalność Centrum ogniskuje się na prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie biologii molekularnej nowotworów i translacji wyników takich badań do praktyki medycznej, czyli tak zwanych badaniach translacyjnych. Szczególnymi punktami zainteresowania Centrum są nowe metody diagnostyki molekularnej i doświadczalne terapie przeciwnowotworowe. Realizowane projekty dotyczą przede wszystkim: (I) genetycznych czynników ryzyka w predyspozycji do nowotworów, (II) markerów prognostycznych i predykcyjnych w terapii przeciwnowotworowej; (III) genomicznych i proteomicznych sygnatur choroby nowotworowej; (IV) farmakologii i biologii nowych leków przeciwnowotworowych; (V) nowych nośnikach i strategiach dostarczania leków; (VI) modelach chorób nowotworowych. Ponadto, Centrum prowadzi projekty dotyczące molekularnych aspektów odpowiedzi komórki nowotworowej na czynniki stosowane w terapii onkologicznej. Więcej informacji o tematyce projektów realizowanych w Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów znajduje się na stronie (http://cdnio.io.gliwice.pl)