Jesteś tutaj

Obecności na posiedzeniach Rady Naukowej


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie

(Kadencja 2021-2025)

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż
 
WICEPRZEWODNICZĄCY

Prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz
Prof. dr hab. Kazimierz Karolewski
Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski

 
CZŁONKOWIE


Dr hab. Agnieszka Adamczyk
Prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz
Prof. dr hab. Maciej Borowiec
Dr hab. Magdalena Chechlińska
Dr hab. Agnieszka Czarniecka
Prof. dr hab. Piotr Czauderna
Prof. dr hab. Marek Dedecjus
Prof. dr hab. Jacek Fijuth
Prof. dr hab. Sebastian Giebel
Prof. dr hab. Stanisław Góźdź
Dr hab. Michał Jarząb
Prof. dr hab. Jacek Jassem
Prof. dr hab. Kazimierz Karolewski
Dr hab. Małgorzata Klimek
Prof. dr hab. Radzisław Kordek
Prof. dr hab. Dariusz Kowalski
Prof. dr hab. Paweł Krawczyk
Prof. dr hab. Maciej Krzakowski
Prof. dr hab. Paweł Kukołowicz
Dr hab. Adam Maciejczyk
Prof. dr hab. Tomasz Mandat
Prof. dr hab. Andrzej Marszałek
Dr Grzegorz Nowakowski
Prof. dr hab. Zbigniew Nowecki
Dr hab. Małgorzata Oczko-Wojciechowska
Prof. dr hab. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
Prof. dr hab. Grzegorz Panek
Prof. dr hab. Piotr Potemski
Prof. dr hab. Piotr Radziszewski
Prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż
Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski
Dr hab. Tomasz Rutkowski
Prof. dr hab. Janusz Siedlecki
Prof. dr hab. Ewa Sierko
Prof. dr hab. Tomasz Szczepański
Prof. dr hab. Rafał Tarnawski
Dr Piotr Wojcieszek
Prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz
Dr hab. Agnieszka Woźniak
Prof. dr hab. Wojciech Zegarski


Wyniki Wyborów do Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie,
kadencja 2021 - 2025