Jesteś tutaj

O nas


Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie jest instytutem badawczym uczestniczącym w systemie ochrony zdrowia i prowadzącym prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, farmacji, biologii oraz epidemiologii nowotworów. Oddział Instytutu w Gliwicach zatrudnia obecnie ponad 120 pracowników naukowo-badawczych, w tym ponad 30 profesorów i doktorów habilitowanych oraz ponad 80 pracowników ze stopniem doktora nauk. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa naszego ośrodka stanowi interdyscyplinarny zespół  reprezentujący różne dziedziny nauki takie jak szeroko rozumiana medycyna (onkologia kliniczna, chirurgia, medycyna nuklearna, radioterapia, endokrynologia onkologiczna) oraz biologia medyczna, biotechnologia, fizyka medyczna, chemia, bioinformatyka i epidemiologia. Działalność lecznicza wspierana jest działalnością naukową i badawczo-rozwojową, realizowaną przez zakłady naukowe i pracownie badawcze. Począwszy od utworzenia Instytutu w roku 1947 jego pracownicy byli autorami i współautorami ponad 3 tysięcy publikacji naukowych. Od roku pracownicy Instytutu byli autorami i współautorami ponad 600 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych indeksowanych przez ISI (tzw. lista filadelfijska), a ich sumaryczny IF wyniósł blisko 2000 punktów. Duża część działalności naukowo-badawczej Instytutu finansowana jest na drodze konkursowej ze środków grantowych. Od momentu ukształtowania w Polsce systemu grantowego pracownicy Instytutu byli kierownikami ponad 130 samodzielnych projektów badawczych finansowanych przez KBN, Ministerstwo Nauki, Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ponadto Instytut uczestniczył w realizacji 4 projektów europejskich ze środków 6 i 7 Programu Ramowego UE (CCPBR-Cancer Registry, MOLEPI, GENRISK-T, CARDIORISK). W roku 2004 Dział Badawczy Instytutu uzyskał status Centrum Doskonałości nadany przez Ministerstwo Nauki (jako jeden z dwu ośrodków prowadzących badania w dziedzinie onkologii).
Instytut prowadzi intensywną współpracę naukową i dydaktyczną z wieloma polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi i akademickimi. Instytut jest członkiem czterech polskich konsorcjów naukowych: Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki Śląska BIOFARMA, Sieci Centrów Doskonałości BioTechMed Silesia, Centrum Chemii, Biologii i Medycyny Translacyjnej oraz Europejskiego Instytutu Raka Środowiskowego. Instytut zaangażowany jest w szkolenie młodych badaczy, m.in. uczestnicząc w prowadzeniu prac magisterskich i doktorskich studentów kilku uczelni (formalne umowy ramowe podpisane zostały w tym względzie z Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych). Instytut od wielu lat intensywnie współpracuje z zespołami badawczymi z wielu europejskich i amerykańskich ośrodków naukowych. Do najbardziej znanych instytucji z którymi współpracuje Instytut należą Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) w Heidelbergu, Karolinska Institutet w Sztokholmie/Huddinge, National Cancer Institute (NIH-NCI) w Bethesda, UT Soutwestern Medical Center w Dallas oraz UT MD Anderson Cancer Center w Houston. Instytut, jako członek konsorcjum CChBMT, jest partnerem sieci Global Academic Program MD Anderson Cancer Center (tzw. MDAnderson Sister Institutions Network), światowej sieci naukowej grupującej kilkadziesiąt czołowych instytucji badawczych zajmujących się terapią nowotworów i naukami biomedycznymi.
Instytut dysponuje najwyższej klasy aparaturą naukową i zapleczem badawczym. W instytucie zlokalizowane są między innymi: laboratorium mikromacierzowe (platforma Affymetrix i platforma Illumina), laboratorium sekwencjonowania genomowego (platforma Illumina Genome Analyzer), laboratorium protomiki i spektrometrii mas (platforma Bruker), laboratorium mikroskopii konfokalnej i mikrodyssekcji laserowej (platforma Zeiss), laboratorium cytometrii i sortowania komórek (platforma BD Biosciences) czy laboratorium doświadczalnej spektrometrii NMR (platforma Bruker). Instytut  dysponuje zwierzętarnią doświadczalną umożliwiającą hodowlę tzw. myszy bezgrasiczych (co pozwala na prowadzenie doświadczeń z ksenotransplantami ludzkich nowotworów) oraz konstrukcję myszy transgenicznych (co pozwala na tworzenie zwierzęcych modeli ludzkich chorób nowotworowych). W Instytucie znajduje się również bank biologiczny z kolekcją wielu tysięcy preparatów DNA i surowicy krwi, a naturalnym jego uzupełnieniem są informacje epidemiologiczne o populacji chorych z nowotworami (Instytut prowadzi regionalny Śląski Rejestr Nowotworów).
Gliwicki Oddział Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie jest więc dużym ośrodkiem badawczo-naukowym, dysponującym nowoczesnym zapleczem aparaturowym i doświadczonym zespołem badawczym, oraz współpracującym z wieloma instytucjami badawczymi w Polsce i na świecie. Instytut należy jednocześnie do największych (nie tylko w Polsce) ośrodków onkologicznych, prowadzących leczenie na najwyższym poziomie dla olbrzymiej liczby pacjentów z chorobą nowotworową. Połączenie tych dwu elementów powoduje, że Nasz Instytut jest instytucją predysponowaną do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie, testowanie i wdrażanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie onkologii molekularnej.