Jesteś tutaj

Koniec sporu zbiorowego w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach

Koniec sporu zbiorowego w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach
 
Podpisaniem porozumienia zakończył się trwający od 9 sierpnia 2023 roku spór zbiorowy wszczęty przez Związek Zawodowy Lekarzy „Kontra” przy Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach. Pod treścią porozumienia, które zostało zawarte 16 kwietnia br., podpisali się dyrektor gliwickiego oddziału NIO-PIB prof. Sławomir Blamek i przewodnicząca Związku Zawodowego Lekarzy „Kontra” przy gliwickim oddziale NIO-PIB dr n. med. Krystyna Trela-Janus.

- Doszliśmy do porozumienia. Wszystkie sporne kwestie zostały między nami wyjaśnione i zażegnane – poinformował prof. Sławomir Blamek, dyrektor gliwickiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii.

Dyrektor Sławomir Blamek podziękował przewodniczącej ZZL „Kontra” przy NIO-PIB w Gliwicach, dr Krystynie Treli-Janus, za życzliwą postawę i otwartość podczas negocjacji, a Dyrekcji NIO-PIB i prawnikom reprezentującym obie strony sporu za konstruktywne i otwarte podejście do wyjaśnienia wszystkich kwestii spornych. – Składam również podziękowanie całemu personelowi Instytutu za okazaną mi życzliwość i chęć współpracy. Ze swojej strony deklaruję wszystkim pracownikom swoją otwartość i wsparcie – dodał prof. Sławomir Blamek.

Na stronie internetowej Związku Zawodowego „Kontra” opublikowano komunikat, w którym zacytowano dr n. med. Krystynę Trelę-Janus, przewodniczącą ZZL „Kontra” przy NIO-PIB w Gliwicach, pełniącą również funkcję przewodniczącej Sekcji Ochrony Zdrowia ZZ „Kontra”.

- Pragnę podziękować Koleżankom i Kolegom zrzeszonym i niezrzeszonym w Związku „Kontra” za godną lekarza postawę i cierpliwość wykazaną w czasie trwania sporu. Dyrekcji Instytutu za pracę, poświęcony czas, przychylność i zrozumienie problemów. Dziękuję Prawnikom zabezpieczającym spór od strony prawnej. Przyjęte rozwiązania zakończonego sporu są dla obydwu stron satysfakcjonujące – podsumowała dr n. med. Krystyna Trela-Janus.