Jesteś tutaj

Tomografia komputerowa - Cennik

1. TK: badanie głowy – bez środka kontrastowego 250 zł
2. TK: badanie głowy – ze środkiem kontrastowym 400 zł
3. TK: badanie głowy – bez i ze środkiem kontrastowym 500 zł
4. TK: głowy bez środka kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze środkiem kontrastowym 530 zł
5. TK: badanie innej okolicy anatomicznej – bez środka kontrastowego 270 zł
6. TK: innej okolicy anatomicznej ze środkiem kontrastowym 460 zł
7. TK: innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym 590 zł
8. TK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez środka kontrastowego 340 zł
9. TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez środka kontrastowego 400 zł
10. TK: badanie dwóch okolic anatomicznych ze środkiem kontrastowym 630 zł
11. TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych ze środkiem kontrastowym 690 zł
12. TK: badanie dwóch okolic anatomicznych bez i ze środkiem kontrastowym 700 zł
13. TK: badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez i ze środkiem kontrastowym 800 zł
14. TK: angiografia TK (z wyłączeniem angiografii tętnic wieńcowych) 670 zł

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością